COVS Drachten Scheidsrechters Vereniging Drachten
© copyright Jan Pultrum 2013  

Waarom lid?

Zelf ben ik al lid sinds ik begon met fluiten, lekker trainen met andere scheidsrechters. Na de training altijd tijd om even te overleggen omtrent spelregels. Maar ook na een nare ervaring in een wedstrijd  kunnen ze je daar me raad en daad bijstaan. In geval van molestatie veel ondersteuning vanuit de COVS groep, mocht het tot een tuchtzaak komen mag je altijd iemand van de COVS als ondersteuning meenemen. De COVS behartigd de belangen van de scheidsrechtes en heeft regelmatig contact me de KNVB en kaart daar ook vaak punten aan die in het belang van de scheidsrechter is. Ik zeg altijd met COVS Drachten is een scheidsrechter ook een teamspeler
Home Wat heb je nodig? COVS Over mij COVS Drachten wedstrijd programma Foto's Links/Foto's Contact verslagen mijn COVS groep

4 wat is covs

Drachten?

Scheidsrechters Vereniging Drachten e.o. is opgericht 21 feb.1961 en  bestaat al meer dan 50 Jaar en momenteel zijn er rond de 120 leden. Thuis basis is het clubgebouw "De Toss" die staat op het terrein van de voetbal vereniging Drachtster Boys. Heel wat vrijwilligers hebben hun beste beentje voor gezet, en deze worden dan ook gewaardeerd wat tot uiting komt bij de ere leden:  Theo Hoogterp  Piet de Boer  Nico Pultrum (†)  Peke Nieuwenhuis (†) .   Verder zijn er ook nog de leden van verdienste  namelijk:  Piet Bos  Rienk van der Ley  Sjoerd de Graaf  Sietse Scheer  Roel Triemstra  Aljen van Bruggen (†)
5. meer info Scheidsrechters Vereniging Drachten is een bloeiende vereniging met vele actieve leden,  wat ook blijkt op de trainingsavonden, ieder dinsdagavond wordt er bij Drachtster Boys van 19.00 uur tot 20.00 uur getraind onder leiding van Jan Dijkstra en Andries Booi en gemiddeld zijn hier 12 a 15 personen aanwezig.    COVS Drachten doet mee aan de diverse veld - en zaal toernooien van de COVS , Drachten heeft een jong team en zal in de nabije toekomst weer meestrijden om de hoogste plaatsen. Het spelregelteam doet al jaren lang mee aan de diverse wedstrijden en heeft al heel wat prijzen in de wacht weten te slepen.   Verder heeft onze vereniging  een actief bestuur dat bijgestaan wordt door een Technisch Commissie en een ontspanningscommissie die diverse activiteiten organiseren.  Interesse gewekt?   Neem dan contact met ons op, want met een lidmaatschap van Scheidsrechters Vereniging Drachten wordt elke scheidsrechter een teamspeler. drachten@covs.nl
6. werving & behoud De voetbalverenigingen in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van onze technische commissie die bij de verenigingen een leuk programma hebben voor de (club) scheidsrechters. Hiervan wordt helaas weinig gebruik gemaakt. Verder een alert en actief wervingbeleid te ondernemen om het ledental op een behoorlijk peil te kunnen houden..

1. Spelregelkennis

Een paar keer per jaar worden er spelregelvragen verstuurd naar de leden door de technische commissie, verder kunnen de leden hun spelregel kennis op peil houden c.q. vergroten door deel te nemen aan spelregel wedstrijden. Na de training op de dinsdagavond oefent het spelregel team in ons clubgebouw “De Toss”. Kom gerust eens langs en als u met lastige spelregelvragen zit, zijn hier altijd mensen aanwezig om deze met u te bespreken en op te lossen. Verder kan het bestuur besluiten om op een clubavond een gastspreker uit te nodigen, die iets op spelregeltechnisch kan bijdragen..
2. Conditie Leden van SVD kunnen hun conditie op peil brengen/houden door deel te nemen aan de trainingsavond van SVD, op de dinsdagavond aanvang: 19.30 uur o.l.v. Jan Dijkstra en Andries Booi, op een der velden van Drachtster Boys..
3. Ontspanning Waar inspanning wordt geleverd hoort ook ontspanning. Door clubavonden te organiseren, kan in een ontspannen informele omgeving de diverse ervaringen onderling worden uitgewisseld, wat de saamhorigheid ten goede komt. Ook na de trainingen is het vaak goed vertoeven in ons club gebouw “De Toss”. Verder nemen we nog deel voetbaltoernooien in de zaal en op het veld.
meer info meer info meer info meer info meer info meer info COVS Drachten